Finansiële advies vir Suid-Afrikaners in Brittanje

Cashkows.com is deur Global QROPS uitgenooi om ʼn aanbieding in Londen te doen vir al die Suid-Afrikaners wat daar woon.

Die aanbieding gaan daarop fokus om inligting met betrekking tot die volgende te verskaf:

  • Doen navraag of jy oor onopgeëiste polisse en/of uittredingsannuïteite in Suid-Afrika beskik;
  • hoe om die volle kapitaalwaarde van ʼn uittredingsannuïteit oor te plaas;
  • die voordeel daaraan verbonde indien jy jou Suid-Afrikaanse uittredingsannuïteit na jou huidige (VK) pensioenfonds wil oordra;
  • Reserwebank-regulasies van ander fondse wat jy wil oorplaas;
  • hoe om slaggate te vermy;
  • belastingaspekte; en
  • nog vele meer!

Besonderhede van aanbieding:

Datum: 6 Oktober 2015
Tyd: 18:00
Plek: Wimbledon Bridge House, Hartfieldweg 1, Wimbledon, Londen, SW19 3RU

* Registrasie is belangrik vir spysenieringsdoeleindes.

Om te registreer, besoek https://www.cashkows.com/London/.