Belastingnuus van Fanus Jonck vir Suid-Afrikaners wat buite Suid-Afrika werk– Artikel 10(1)(O)(II)

In Migrasienuus

Artikel 10(1)(o)(ii) van die Belastingwet stel enige vergoeding vry wat ontvang is of ʼn persoon toegeval het, uit enige salaris, verlofvergoeding, loon, oortyd, bonus, fooitjie, kommissie en fooi, indien dit verkry is vir dienste wat buite die Republiek van Suid-Afrika gelewer is vir of namens enige werkgewer, met dien verstande dat daardie persoon buite die Republiek van Suid-Afrika was –

Lees Meer

WAARSKUWING: BEDRIEËRS TEIKEN SUID-AFRIKANERS IN AUSTRALIË

In Nuus uit buite SA

Beeld berig:  Die polisie in Wes-Australië het ’n waarskuwing uitgereik oor bedrieërs wat blykbaar op Suid-Afrikaanse huiseienaars in dié gebied toegeslaan het.  Die besonderhede van minstens twee Suid-Afrikaners wat duur huise daar het is só by eiendomsagente verander dat die agente al begin het om die huise te herverkoop. 

Lees Meer

FRANCES DU TOIT SE KONGO-DAGBOEK

In Blog

“Moenie skrik wanneer julle by die lughawegebou instap nie, dit lyk erger as wat dit is.”  Dis Wynand se woorde aan my en ons twee kinders MJ (toe 4) en Beamari (toe 2½) net voor ons vlieg Pointe Noire, Kongo toe.  Waarvoor moet ek skrik of; waarvoor moet ek nie skrik nie?

Ons verhuis Kongo toe om te gaan boer.  Ek het in Pretoria groot geword. In graad 1 het my skooljuffrou gevra “Wat noem ʼn mens iemand wat op ʼn plaas bly?” My antwoord was: “Oupa en Ouma.”  Wat Oupa en Ouma op die plaas doen, het ek duidelik nie geweet nie, en tot die dag wat ek Kongo toe vertrek het, was my boerderykennis nog steeds net dieselfde as op 7-jarige ouderdom …  Wynand is op ʼn plaas aan die Weskus gebore en het daar grootgeword.  Hy het ook al self geboer.  Dis ervaring wat ek nog moet opvang en ek gaan my beurt kry deur aan die diepkant ingegooi te word!

Lees Meer

ONDERWYSKONFERENSIE 2014: AFRIKAANS IN DIE ONDERWYS VAN DIE LAE LANDE

In Nuus uit buite SA

My Nederlandse ma kon nog Sarie Marais sing en my Suid-Afrikaanse man het op skool nog Nederlandse boeke gelees.  En toe was daar vanaf die sestigerjare van die vorige eeu tot die begin van die 21ste eeu ’n lang stilte.

Tans kom die wedersydse soektog van Afrikaanssprekendes, Nederlanders en Vlaminge na mekaar se tale en kultuur weer stadig maar seker op dreef.  Die Afrikaanse Kunstefees wat hierdie jaar weer in Nederland gehou word (www.festivalvoorhetafrikaans.nl), is ’n goeie voorbeeld daarvan.  Maar daar het ook al verskeie skole-uitruilprojekte tot stand gekom tussen aan die een kant Nederlandse en Vlaamse skole en aan die ander kant Suid-Afrikaanse skole (kyk op die webwerf van die Zuid-Afrika Huis, www.zuidafrikahuis.nl).  SASNEV (www.sasnev.co.za/nl) het in die Kaap selfs ’n loodsprojek van stapel laat loop en ’n paar klasse Nederlands by twee Suid-Afrikaanse skole ingestel.

Lees Meer

AFRIKAANSE FEES IN NEDERLAND: FESTIVAL VOOR HET AFRIKAANS:14-16 JUNIE 2013,THEATER AAN HET SPUI, DEN HAAG

In Nuus uit buite SA

Voel jy as vreemdeling nie baie tuis in die koue Noorde met sy lang en donker winteraande nie?  Is daar te veel blou Maandae  in jou lewe?  Verlang jy na Suid-Afrikaanse stemme en geluide?  Waarom besoek jy dan nie in Junie 2013 die Afrikaanse Kunstefees nie?  Dit is die Festival voor het Afrikaans, www.festivalvoorhetafrikaans.nl.

Lees Meer

Liefling die Movie

In Rolprente

Linda Korsten, Gé se dogter, is die mede-vervaardiger van dié musiekblyspel. Gé het in 1967 in ‘Hoor My Lied’ gespeel en drie van sy trefferliedjies word in Liefling, die Movie gehoor.

Lees Meer