Verwysings

Bly betrokke

Wêreldwyd is 'n inisiatief van AfriForum om nuus en inligting onder Suid-Afrikaners in die buiteland uit te ruil en advies aan terugkerende burgers te gee.

Bly op hoogte van nuusgebeure in die land. Verkry betroubare raad of kuier sommer net lekker saam en deel jou ervarings met ons.

Wêreldwyd is die regte plek vir jou!

Stuur vir ons name en e-posadresse van jou familie en vriende in die buiteland en help om hulle steeds in Suid-Afrika gewortel te hou.

Word deel van 'n gemeenskap van Suid-Afrikaners wêreldwyd

  • Gaan “like” ons op Facebook.
  • Teken in op die Wêreldwyd nuusbrief.
  • Volg ons op Twitter.
  • Besoek www.wereldwyd.co.za en deel die nuus.
  • E-pos die adresse van familie en vriende in die buiteland aan ons by wereldwyd@afriforum.co.za