Woordeboek van die Afrikaanse Taal – Borg ‘n Woord

In Blog, WAT woord

Borg ’n woord teen R100 per woord of koop ’n woord teen R5 000, dan behoort daardie woord net aan jou.

Lees Meer

WAT Woord van die week: ontbyt

In WAT woord

Woord: ontbyt Betekenis: Eerste maaltyd v.d. dag. Die ont– van ontbyt, beteken “om te begin”, net soos in ontbrand, ontvlam en ontwaak, en is dus naby in betekenis aan breakfast, nl. “om te begin byt of hap”. 

Lees Meer

WAT woord van die week: glasnost

In WAT woord

Woord: glasnost s.nw.

Betekenis: Regeringsbeleid of -praktyk van groter openheid en deursigtigheid, veral wat die bekendmaking van inligting betref, soos in 1985 ingestel deur Mikhail Gorbatsjof, laaste president v.d. voormalige Sowjet-Unie:

Lees Meer

WAT Woord van die week: advokaat

In WAT woord

Woord:
advokaat s.nw.

Betekenis:
Gekwalifiseerde regsgeleerde wat tot die balie toegelaat word en daarna in die hoërhof as pleitbesorger vir ‘n party wat ‘n siviele geding voer, optree.

Lees Meer

WAT Woord van die week: kontrotter/ komhaler

In WAT woord

kontrotter s.nw. kontrotters  (nie algemeen) Meganisme of stuk apparaat waarvan die naam onbekend is; sin. dinges, watsenaam: Binnekant is die televisiestel ‘n warboel van fyn draadjies en klossies en buisies en kontrottertjies (C. Barnard in Huisg., 7 Febr. 1975, 16).

Lees Meer

WAT Woord van die week: hanepoot

In WAT woord

Woord: hanepoot s.nw.

Betekenis:
1. Poot van ‘n hoenderhaan.
2. Wit of rooi tafeldruif met groot, stywe korrels wat vir die maak van wyn en veral rosyntjies gebruik word.

Lees Meer