Breytenbachs is bewus daarvan dat baie Suid-Afrikaners in die buiteland probleme ondervind omdat hulle maande moet wag vir ‘n nuwe paspoort. As jy nie ‘n geldige Suid-Afrikaanse paspoort het nie, lei dit tot allerhande uitdagings.

Agtergrond

In 2019 het die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake die regulasies rakende paspoortaansoeke van SA burgers wat buite die Republiek van Suid-Afrika woon, gewysig.

Voordat jy vir ‘n paspoort kan aansoek doen, moet jy nou eers aansoek doen om bevestiging van jou Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is hoofsaaklik omdat baie Suid-Afrikaners deur naturalisasie ‘n tweede nasionaliteit verkry sonder om eers die SA owerhede se toestemming te vra. As jy nie aansoek doen om jou Suid-Afrikaanse burgerskap te behou voordat jy om ‘n buitelandse nasionaliteit aansoek doen nie, sal jy outomaties jou SA burgerskap verloor. Jy kan dan nie in aanmerking kom vir ‘n Suid-Afrikaanse reisdokument nie.

As gevolg van die nuwe regulasies neem dit baie lank om ‘n nuwe SA paspoort via ‘n SA verteenwoordiger in die buiteland te bekom.

Dit duur ongeveer ses tot agt maande om jou burgerskap te bevestig, omdat die beslissing in Suid-Afrika gemaak word en nie by die kantoor waar jy aansoek doen nie. Jou paspoortaansoek kan eers verwerk word nadat bevestiging ontvang is dat jy wel nog ‘n SA burger is.

Tref voorsorg

Breytenbachs raai alle Suid-Afrikaanse burgers wat in die buiteland woon aan om vroegtydig aansoek te doen om bevestiging van hulle SA burgerskap voordat hulle Suid-Afrikaanse paspoorte verval. As dié dokument beskikbaar is, sal dit die proses om ‘n nuwe SA reisdokument te kry bespoedig.

Let asseblief ook op: As jy die reg het om ‘n SA paspoort te gebruik, word jy deur die SA Burgerskapwet verplig om dit te alle tye te gebruik wanneer jy na en van SA reis.

Vir enige navrae oor jou Suid-Afrikaanse burgerskapstatus, kontak gerus Breytenbachs se Suid-Afrikaanse immigrasiespan by SAImmigration@bic-immigration.com.

Hierdie artikel is ook beskikbaar in: English

Breytenbachs Immigration Consultants Limited
Breytenbachs Immigration Consultants Limited
BREYTENBACHS IMMIGRATION CONSULTANTS LIMITED specialises in UK and SA Immigration. We pride ourselves on our reputation for excellence, fast results and friendly service. The consultants in the UK immigration department will be able to give you the best advice on the permit or visa that will enable you to live and work in the UK or South Africa.

Pin It on Pinterest