Die Britse Ministerie van Binnelandse Sake het in Julie 2017 veranderinge aan die Britse gesinsmigrasiereëls (“Family Migration rules”) aangekondig. Hierdie veranderinge is baie goeie nuus vir Suid-Afrikaanse gades en gesinne wat nadelig geraak is deur die streng Britse reëls oor ’n minimum inkomstedrempel.

Bekendstelling van die minimum inkomstedrempel

In 2012 het die Britse Ministerie van Binnelandse Sake ’n minimum inkomstedrempel vir die gesinsmigrasiereëls vasgestel. Dit vereis ’n minimuminkomste van £18 600 (ongeveer R326 707) per jaar om ’n eggenoot of lewensmaat te borg. Dié bedrag styg tot £22 400 (ongeveer R393 465) om ’n kind ook te borg en ’n bykomende £2 400 (ongeveer R42 157) vir elke verdere kind.

Baie aansoekers het nie aan hierdie streng finansiële vereistes voldoen nie. Gevolglik is daar sedert 2012 baie hartverskeurende verhale van gades en gesinne wat uitmekaar geskeur is.

Verslapping van die gesinsmigrasiereëls

Gelukkig het die Britse hooggeregshof vroeër vanjaar positief oor ’n saak rakende die kwessie beslis. Die hof het in beginsel die minimum inkomstereël wat deur die gesinsmigrasiereëls vasgestel is, gehandhaaf. Die uitspraak het egter die Britse regering versoek om die gesinsmigrasiereëls te verander sodat die beste belang van kinders wat geraak word die belangrikste oorweging by besluitneming sal wees. Die hof het ook aanbeveel dat alternatiewe bronne van inkomste oorweeg moet word as die Britse gade nie die minimum inkomste verdien nie.

Die Britse Ministerie van Binnelandse Sake het daarna op hierdie hofbevel gereageer. Die nuwe reëls sal op 10 Augustus 2017 in werking tree.

Opsommenderwys behels die gewysigde Britse gesinsmigrasiereëls die volgende:

  • As ’n aansoek nie aan die vereistes van die gesinsmigrasiereëls voldoen nie, moet die beste belang van kinders wat betrokke is primêr in ag geneem word. Die kinders kan in die buiteland of in die Verenigde Koninkryk wees, solank hulle jonger as 18 jaar is.
  • As die borg nie aan die minimum inkomstedrempel voldoen nie en daar is uitsonderlike omstandighede wat tot ernstige gevolge vir enige van die partye – aansoeker/gade/kind – kan lei, moet die besluitnemer enige alternatiewe inkomste wat hulle mag hê in ag neem. Indien die alternatiewe inkomste voldoende is om aan die gesinsmigrasiereëls te voldoen, moet die aansoek toegestaan word.
  • Indien die aansoeker nie aan die vereistes van die gesinsmigrasiereëls voldoen nie, moet die besluitnemer vasstel of daar buitengewone omstandighede is wat daartoe kan lei dat die weiering van die aansoek beskou kan word as ’n skending van Artikel 8 van die Europese Konvensie vir die Beskerming van Menseregte.
  • Subsidies wat gebaseer is op bogenoemde verslapte reëls, sal persone op die tienjaarroete na permanente verblyf plaas. As ’n persoon egter later wel aan die finansiële vereistes voldoen, kan hy/sy aansoek doen om weer op die vyfjaarroete na permanente verblyf te kom.

Die pad vorentoe vir Suid-Afrikaanse gesinne en gades wat geraak word

Die veranderinge aan die gesinsmigrasiereëls sal ook ’n positiewe invloed hê op alle appèlaansoeke. Breytenbachs beveel aan dat gesinne wat voorheen nie aan die streng vereistes van die gesinsmigrasiereëls voldoen het nie, so spoedig moontlik in verbinding tree met Breytenbachs Immigration.

Persone wie se aansoeke hangend is, kan ook verdere bewyse indien om aan die vereistes van die nuwe reëls vir alternatiewe bronne van inkomste te voldoen.

Ons beveel ook aan dat die impak op kinders wat geraak word, in toekomstige aansoeke uitgelig word. Ons is vol vertroue dat ons met die verslapping in besluitneming die meeste kliënte kan help om ’n suksesvolle uitkoms te bereik.

Vir meer inligting of om ons te kontak, besoek asseblief www.bic-immigration.com of stuur vir ons ’n e-pos na info@bic-immigration.com.

Hierdie artikel is ook beskikbaar in: English

Wêreldwyd admin
Wêreldwyd admin

Teken in op die Kollig-nuusbrief en bly betrokke

Jy het suksesvol ingeteken!

Pin It on Pinterest