Suid-Afrikaners wat vir Britse visums en permitte aansoek doen, sal vanaf Desember 2018 dubbel die huidige Immigrasiegesondheidstoeslag moet betaal. Die voorgestelde verhoging is nog onderhewig aan goedkeuring van die Britse parlement, maar volgens alle aanduidings sal dit toegepas word.

Wat is die Britse Immigrasiegesondheidstoeslag?

Die Britse regering het die Immigrasiegesondheidstoeslag in 2015 ingestel. Die rede vir hierdie toeslag was om te verseker dat nie-EU-burgers ‘n finansiële bydrae lewer tot die koste van die gebruik van die Britse Nasionale Gesondheidsdiens (NHS).

Die Britse regering het onlangs geraam dat migrante na Brittanje die NHS gemiddeld £470 per persoon per jaar kos. Dit is ook die rede waarom daar besluit is om die toeslag met ingang van Desember 2018 te verdubbel.

Wie moet die Immigrasiegesondheidstoeslag betaal?

Suid-Afrikaners wat vir Britse besoekersvisums aansoek doen, hoef gelukkig nie hierdie toeslag te betaal nie.

Suid-Afrikaners en ander nie-EU-burgers wat vir alle ander Britse visums en permitte vir tydperke langer as ses maande aansoek doen, moet dié Immigrasiegesondheidstoeslag betaal.

Vanaf Desember 2018 is die koste £400 per persoon per jaar. Die kortingstarief vir studentevisumaansoekers en persone wat vir die jeugmobiliteitvisum aansoek doen, is £300 per persoon per jaar vanaf Desember 2018.

Persone wat vir Indefinite Leave to Remain en vir Britse burgerskap aansoek doen, hoef nie dié toeslag te betaal nie.

Wanneer is die Britse Immigrasiegesondheidstoeslag betaalbaar?

‘n Nie-EU-burger wat vir ‘n Britse visum vir ‘n tydperk van langer as ses maande aansoek doen, moet bewys van betaling van die toeslag insluit. Die bedrag betaalbaar moet die hele tydperk dek van die Britse visum waarvoor die persoon aansoek doen. Die betaling word dus as deel van die visumaansoek ingevorder. Gelukkig sal die Immigrasiegesondheidstoeslag terugbetaal word as ’n visumaansoek nie suksesvol is nie.

Doen voor Desember 2018 aansoek

Die verhoging van die toeslag tref sleg. Gelukkig is dit nog moontlik om vir jou Britse visum aansoek te doen voordat die verhoging van krag word. Diegene wat belang stel, moet sonder versuim met Breytenbachs Immigration Consultants in verbinding tree.

Ons beveel sterk aan dat aansoekers vir Britse visums met betroubare agentskappe skakel om hulle by te staan. Dit is noodsaaklik dat elke visumaansoek deeglik beplan en nagegaan word deur ’n persoon met die nodige kundigheid en ervaring op die gebied van immigrasie. Selfs ’n oënskynlik irrelevante of foutiewe detail of weglating op ’n visumaansoek kan meebring dat ’n visum geweier word.

Let asseblief daarop dat die inligting in hierdie artikel nie professionele advies is nie en slegs vir algemene inligting verskaf word, sonder enige waarborg van enige aard, hetsy uitdruklik of by implikasie. Vir meer inligting oor die Immigrasiegesondheidstoeslag, besoek die Breytenbachs-webtuiste by https://bic-immigration.com/uk-immigration/health-immigration-surcharge/

Hierdie artikel is ook beskikbaar in: English

Breytenbachs Immigration Consultants Limited
Breytenbachs Immigration Consultants Limited
BREYTENBACHS IMMIGRATION CONSULTANTS LIMITED specialises in UK and SA Immigration. We pride ourselves on our reputation for excellence, fast results and friendly service. The consultants in the UK immigration department will be able to give you the best advice on the permit or visa that will enable you to live and work in the UK or South Africa.

Teken in op die Kollig-nuusbrief en bly betrokke

Jy het suksesvol ingeteken!

Pin It on Pinterest