Breytenbachs Immigration Consultants Ltd

BIC Ltd. spesialiseer in die Verenigde Koninkryk en in SA Immigrasie. Ons is trots op ons reputasie vir uitnemendheid, vinnige resultate en vriendelike diens.

Breytenbachs Immigration Consultants Ltd, of BIC soos ons algemeen bekend staan, spesialiseer in Britse en Suid-Afrikaanse immigrasie. Met ‘n hoofkantoor in Londen en drie affiliaat kantore in Suid-Afrika – Pretoria, Kaapstad en Durban, kan ons kliënte vanuit beide lande van hulp wees.

 

Breytenbachs Immigration Consultants Ltd, or BIC as we are commonly known, specializes in British and South African immigration. With a head office in London and three affiliate offices in South Africa – Pretoria, Cape Town and Durban – we can assist our clients from both countries.

New Bridge Street
London EC4V 6AL England GB
Kry aanwysings/Get directions