Mckennagray Home Styling & Design

Interior Designer

McKennaGray, wat in suidwes Londen gebaseer is, is lief daarvoor om stylvolle, gemaklike, funksionele spasies te skep om sodoende die beste in jou huis na vore te bring. Ons glo dat ons met die regte stilering en deur aandag te skenk aan die fyner detail, enige huis in ’n tuiste kan omskep. Ons kan jou help om die ideale huis met ekstra gerief in te rig, of jy nou daar woon en ’n behoefte het dat een of meer van die vertrekke ’n nuwe baadjie aantrek, en of jy jou eiendom wil verkoop en wil hê ander mense moet daarvan hou.

Based in southwest London, McKennaGray loves to create stylish, comfortable, functional spaces with the aim to bring out the best in your home. We believe that by giving attention to the finer details and the correct styling, we can change any house into a home. Whether you are staying in the property and require a single or multiple room refresh, or are thinking of selling and want others to love it, we can help you create the ideal home with extra comfort.