Veldskoen Shoes Switzerland

Veldskoene

Die geskiedenis van Veldskoen is so ryk en divers soos die land waar dit vandaan kom. Daar is verskeie groepe mense wat glo die Veldskoen, of ’n weergawe daarvan, het sy oorsprong by hulle gehad.

Die word “veldskoen” is vir die eerste keer deur die Nederlandse setlaars aangeteken wat amper 400 jaar gelede in suidelike Afrika aangekom het. Volgens Khoisan-oorlewering het húlle egter so vroeg as 1 000 jaar voor dit reeds leerskoene, wat uit ’n enkele stuk vel gemaak is, gemaak en gedra.

Volgens GQ magazine het Nathan Clark, van Clarks Shoes, in die Tweede Wêreldoorlog geveg toe hy agtergekom het dat van die Suid-Afrikaanse soldate, soos wat hy dit beskryf het, “vreemde leerskoene” gedra het.

Met verdere ondersoek het hy ontdek dat dit op bestelling van die Suid-Afrikaanse soldate by ’n basaar in Kairo gemaak word, omdat hul militêre stewels die gees gegee het. Die ontwerp is na Londen gestuur waar die gewilde Chukka-stewels ontstaan het.

Ons sal graag wil glo dat hulle almal ’n aandeel in die Veldskoen-storie het! Ons het ook onlangs begin saam skryf aan die storie van wat moontlik die wêreld se oudste skoen kan wees.

—————————————————————————————

The history of Veldskoen shoes is as rich and diverse as the country they originate from. There are various groups of people who believe the Veldskoen, or a version of it, started with them.

The word “Veldskoen”, was first documented by the Dutch settlers who arrived in southern Africa almost 400 years ago. It means “field shoes.” However, according to Khoisan tribal folklore, there were leather shoes, cut from a single hide, being made and worn by the tribe as far back as 1 000 years before that.

According to GQ magazine, Nathan Clark of Clarks Shoes was serving in World War II when he noticed South African officers wearing, in his own words, “strange leather shoes”.

On further investigation, he found they were made in a bazaar in Cairo, commissioned by the South African officers, after their military boots had failed them. The design was sent to London where the Chukka boot craze was born.

We like to believe they all had a hand, and a foot, in the Veldskoen story! We joined the journey of, arguably the world’s oldest shoe, a little more recently.